You Are Viewing

A Blog Post

Interview en officiële inauguratiegedicht in NRC

Op 22 september, twee dagen voor de officiële inauguratie, publiceerde NRC een interview en gedicht in het kader van mijn nieuwe titel als Dichter des Vaderlands voor de komende twee jaar. Zie hieronder.