You Are Viewing

A Blog Post

Dichter des Vaderlands

Vanaf heden zal ik het ambt van Dichter des Vaderlands voor twee jaar op me nemen. Officiële inauguratie vindt plaats op 24 september in Tivoli in Utrecht als onderdeel van ILFU.